Posted by : Tausug Magsusulat Wednesday, October 24, 2012


 by Yazir Rajim
From: http://www.alltausug.co.cc/2009/12/pagusaha-ha-blog.html


Awn daying ha manga maghihinang blag in sila di' da tuud maghasil sin mausaha hapaghinang blag. Karna' in maksud nila bangman sila makapasampay sin ha laum atay nila papagkahi manusiya'. Damikkiyan awn da isab daing ha kaibanan mabaya' sila magusaha sambil magpasaplag sin ha laum atay nila pa pagkahi nila. Unu-unu na in panindug ta ha tungud magblag di' dadtu hikaunu.

In pagblag in bunnal niya hikasiyn, karna' ba'gu-ba'gu ini kita' ku in google ad sense akaun ku awn na luun dollars. Bima'na bukun na hadja hat suy-suy atawa nabassa ku, adapun kiyasaksian na sin duwa mata ku.

Biyadiin in kausaha ta ha blag?

In magusaha ha blag in kalagihan subay awn na asal nahinang blag ha Blogger atawa ha Wordpress atawa ha kaibanan websites.

Bang awn na blag nahinang mu agara in pamandu' ha baba' ini:

1.Sud kaw pa akaun mu ha blogger.com, pagukab sud kaw madtu pa Lay-out. Pagsud mu pa Lay-out, dupuni in add a gadget. Pagguwa sin tuung-tuung lawaga in Ad sense.

2. Bang mu kabaakan dupuni in adsense. tagari awn dasan gumuwa'. Pagguwa sinConfigure Adsense, ikaw na in magpi' sin Size sin banner hibutang mu ha blog mu.

3. In google adsense awn akaun niya. Subay kaw lumuun bayta' sin baran (data) mu palaum ampa kaw makaukab akaun.

4. Bang awn na napi' mu dupuni in Save. Ikaw na in magtakin bang hawnu mu patungurun in adsense mu yan. In sarayaw-rayaw niya bukun ha baba' hibutang mu.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Support!

Support!
Add this button to your blog! Save this image and add a backlink to this website. Magsukul!

Assalamu Alaykum!

Hisiyu pa in marapat sumulat sin kissa sin hula' niya bang bukun amura in tau niya?

Hapit kamu pa Tausug Blogger (TB)! Amuna ini in tumpukan naghambuuk ha tiyap-tiyap magba-blog Tausug, Sinama, Yakan dayng ha ZamBaSulTa lapay na pa kaybanan binaybayan ha katilingkal dunya! Bisita kamu pa indaginis website/blog sin mga taymanghud natu', bat natu' maingat bang unu tuud in halawm pikilan-pangatayan sin magtaymanghud hangka-bangsa, hangja-agama.

Awn kaingatan niyu blog wala' pa nakalamud diy? Baytai niyu kami bat namu' hikabutang magtuy.
Email: anakiluhmd@gmail.com

Magsukul iban Salam kasilasa!
Powered by Blogger.

- Copyright © Tausug Bloggers -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -