Posted by : Tausug Magsusulat Wednesday, October 24, 2012


by Yazir Rajim
from: http://www.alltausug.co.cc/2009/12/magbutang-favicon-ha-blog.html

Unu in Pagtagun FAVICON?In Favicon amuna in kakitaan mu sibi'-sibi' logo nakabutang ha taas sin blog atawa website. In Laggu' niya ha kiyasulayan ku 100X100 pixels. Depende na kaniyu misan makaasibi' pa daing ha laggu' yan ayaw hadja makalaggu'.

In format niya makajari GIF, PNG, iban JPEG.
Yari in manga hinangun bang kaw mabaya' magbutang Favicon ha Blog atawa Website mu.

- Hinang kaw graphic biya' sin laggu' nasabbut ku ha taas.
- Pagsign-up kaw ha Photobucket atawa unu unu na "Host" websites. (ubus magdesign sin icon logo ampa mu hi upload hi Photobucket atawa unu unu na sites).
- Ampa kaw sud pa Dashboard sin blogger.com.
Klika in Layout ----- Edit Html
- Ha di' pa kaw magbutang sin code, Back up pi naa in templates mu. (In pagback up klika hadja in Download full templates) Ampa butangan ha baba' sin /head, biya' sin suntu' ha baba' ini. 

http://i1003.photobucket.com/albums/af152/alrezai/Tausugicon.png


Atawa kawaun muna hadja in direct link sin logo amun kiyabutang mu ha photobucket atawa unu unu na webhost ampa mu gantian in url siyasapan biyaning yan:

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Support!

Support!
Add this button to your blog! Save this image and add a backlink to this website. Magsukul!

Assalamu Alaykum!

Hisiyu pa in marapat sumulat sin kissa sin hula' niya bang bukun amura in tau niya?

Hapit kamu pa Tausug Blogger (TB)! Amuna ini in tumpukan naghambuuk ha tiyap-tiyap magba-blog Tausug, Sinama, Yakan dayng ha ZamBaSulTa lapay na pa kaybanan binaybayan ha katilingkal dunya! Bisita kamu pa indaginis website/blog sin mga taymanghud natu', bat natu' maingat bang unu tuud in halawm pikilan-pangatayan sin magtaymanghud hangka-bangsa, hangja-agama.

Awn kaingatan niyu blog wala' pa nakalamud diy? Baytai niyu kami bat namu' hikabutang magtuy.
Email: anakiluhmd@gmail.com

Magsukul iban Salam kasilasa!
Powered by Blogger.

- Copyright © Tausug Bloggers -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -