Posted by : Tausug Magsusulat Tuesday, October 23, 2012


By Yazir Rajim
From: http://www.alltausug.co.cc/2009/12/magbutang-widget-pa-blog.html

Ha di' pakaw makakawa' Widget ha dugaing site sud naa kaw pa account mu hahttp://blogger.com Pagsud mu pa laum dupuni in "layout". Bang kaw didtu na ha Layout dupuni in "Add a Gadget". Bang maukab lawaga in "HTML". In gumuwa' bihaini in dagbus:Bang gumuwa na in html box ampa kaw umukab ha kaw ha Google Search Engine sin manga kalalagihan mu widget. Atawa pi' na hadja kaw sin hibutang yan da mataud widgets nakabutang ha add gadget window yan.


(Bihaini in dagbus sin HTML BOX)


Pagsud mu pa halaman sin Widget ikaw na in magpi' bang unu in kabayaan mu hibutang. Ubus mu magpi sin Widget lawaga in "Get Code" atawa "View Html file". Awn waktu in "Code" nakabutang asal ha baba' sin widget. Bang awn na Code atawa html file kakitaan, in hinangun mu right click the mouse ampa mu dupuni in "Select all".

Paghiglight mu ha code hi Right click mu in mouse ampa mu dupunan in copy. Pagubus mu copy hun kadtu kaw pa HTML box ampa mu hi "Paste" didtu. bang in code ha laum na ampa mu dupunan in "SAVE". Ubus mag"Save" dupuni in "View blog".

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Support!

Support!
Add this button to your blog! Save this image and add a backlink to this website. Magsukul!

Assalamu Alaykum!

Hisiyu pa in marapat sumulat sin kissa sin hula' niya bang bukun amura in tau niya?

Hapit kamu pa Tausug Blogger (TB)! Amuna ini in tumpukan naghambuuk ha tiyap-tiyap magba-blog Tausug, Sinama, Yakan dayng ha ZamBaSulTa lapay na pa kaybanan binaybayan ha katilingkal dunya! Bisita kamu pa indaginis website/blog sin mga taymanghud natu', bat natu' maingat bang unu tuud in halawm pikilan-pangatayan sin magtaymanghud hangka-bangsa, hangja-agama.

Awn kaingatan niyu blog wala' pa nakalamud diy? Baytai niyu kami bat namu' hikabutang magtuy.
Email: anakiluhmd@gmail.com

Magsukul iban Salam kasilasa!
Powered by Blogger.

- Copyright © Tausug Bloggers -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -