Posted by : Tausug Magsusulat Tuesday, October 23, 2012


By Yazir Rajim
From: http://www.alltausug.co.cc/2009/12/magbutang-background-sin-blog.html


Magsusung in adlaw, magsusung isab in kapandayan sin manga maghihinang ari-ari ha blog. Ba'gu-ba'gu ini mataud kiyasambanan website pagkakawaan background. Hambuuk daing ha manga tanug bihaun pagkakawaan background sin manga bloggers ha internet biya' na sin The Cutest Blog on the Block. Puas daing ha ini awn pa isab kaibanan biya' na sin Shabby, Free blogger Background iban sin kaibanan pa.In pagbutang ha blog sin manga background maluhay ra. Bang ha pamandu sin The Cutest Blog on the Block bihaini in kahantang niya.Sud kaw pa blogger.com ampa kaw kadtu pa layout, ubus dupuni in Add gadget ampa mu pi-a in add html. Pagubus mu magcopy sin code ha site piyagkawaan mu sin background hi paste mu hadja didtu ha baba' sin blank space ha add html, ampa mu hi save. Butangan hadja in widget yan ha side bar sin blog mu. Ampa mu dupuni in view blog bat mu kakitaan in lingkat sin blog mu.

Sulay kaw dugaing-dugaing background, sampay kaw makalawag background kabayaan mu iban tumuwp ha blog mu.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Support!

Support!
Add this button to your blog! Save this image and add a backlink to this website. Magsukul!

Assalamu Alaykum!

Hisiyu pa in marapat sumulat sin kissa sin hula' niya bang bukun amura in tau niya?

Hapit kamu pa Tausug Blogger (TB)! Amuna ini in tumpukan naghambuuk ha tiyap-tiyap magba-blog Tausug, Sinama, Yakan dayng ha ZamBaSulTa lapay na pa kaybanan binaybayan ha katilingkal dunya! Bisita kamu pa indaginis website/blog sin mga taymanghud natu', bat natu' maingat bang unu tuud in halawm pikilan-pangatayan sin magtaymanghud hangka-bangsa, hangja-agama.

Awn kaingatan niyu blog wala' pa nakalamud diy? Baytai niyu kami bat namu' hikabutang magtuy.
Email: anakiluhmd@gmail.com

Magsukul iban Salam kasilasa!
Powered by Blogger.

- Copyright © Tausug Bloggers -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -