Posted by : Tausug Magsusulat Sunday, October 21, 2012

By: Yazir Rajim
From:  http://www.alltausug.co.cc/2009/12/unu-in-pagtagun-blog.html


Unu in maana sin Blog?


In pagbahasahun Blog amuna in sasabbutan hawpu' ha "Weblog". In Blog hambuuk kajinis sin "website" amun iyuupiksa' sin hambuuk tau atawa sin hambuuk tumpukan. In Blog makajari ra isab siya maanahan bang ha bahasa anggalis "To Maintain" atawa "To add content".

In Blog nagtagna' gimuwa' ha tahun 1998. Adapun timagna' siya timanug ha tahun 1999. In Blog hangkan timanyag pasalan sin maluhay upiksaun lagi' way bayad. Puas sin blogger mataud da isab jinisan blog ha Internet kapagpian. Adapun di ha pamandu ini in pini' ta amuna in "Blogger" karna' in ini mataud kalabbiyan niya daing sin kaibanan blog. In darajat sin blogger daing ha kaibanan blog nakabutang ha partangngahan.

Unu in kalabbiyan sin Blog?


In Blog mataud kalabbiyan niya pa manusiya'. Ha dunya bihaun in blog nahinang siya pagpasampayan sin unu-unu na bahana' (information) adlaw-adlaw jumatu ha babaw dunya. Duun naka labay ha pagsulat habal, pagbutang patta', pagbutang video, pagsuy-suy ha chatbox, iban sin kaibanan pa. In blog bukun hadja pagbubutangan bahana' adapun sambil pag-usaha awn da ha laum (lilayun ta man marayaw, Insya'Allah).
Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Support!

Support!
Add this button to your blog! Save this image and add a backlink to this website. Magsukul!

Assalamu Alaykum!

Hisiyu pa in marapat sumulat sin kissa sin hula' niya bang bukun amura in tau niya?

Hapit kamu pa Tausug Blogger (TB)! Amuna ini in tumpukan naghambuuk ha tiyap-tiyap magba-blog Tausug, Sinama, Yakan dayng ha ZamBaSulTa lapay na pa kaybanan binaybayan ha katilingkal dunya! Bisita kamu pa indaginis website/blog sin mga taymanghud natu', bat natu' maingat bang unu tuud in halawm pikilan-pangatayan sin magtaymanghud hangka-bangsa, hangja-agama.

Awn kaingatan niyu blog wala' pa nakalamud diy? Baytai niyu kami bat namu' hikabutang magtuy.
Email: anakiluhmd@gmail.com

Magsukul iban Salam kasilasa!
Powered by Blogger.

- Copyright © Tausug Bloggers -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -